نگاه شب

نگاه شب

به شب نگاه می کنم.
بصدای آن گوش داشته.
نور شهر از پشت درختان خود را مينمايد
در آسمان دور.

دو صدا هرگز یکی نیست.
هر صدا مختص خود است.
۰۸۳۰۰۶

/ 4 نظر / 29 بازدید
بيژن باران

قايق ما سوی غروب ميرود. ماکيان دريايی سوی ساحل- با نخل تنهای نظاره گر آفتاب نارنجی. دست در دست تو بر اوج موج- بزیر آسمان آتشین در اين خزان سرخ. در گوش من گفتی: عشق چون افق دايره است. ۱۰/۱۴/۰۶

بيژن باران

محظوظ شدم. شاد زی. با تفریق بیگانه به روزم. نقد شعر با «دنيا خانه ی من است» درآمدی بر نوآوری‌های نيما - به روز است: http://naqdesher.persianblog.ir

بيژن باران

محظوظ شدم. شاد زی. با مانيفستو به روزم. نقد شعر با مقدمه ای بر کتاب تازه چاپ رضا کردبچه: "ته مانده های حاصل از تقسیم من .."- به روز است: http://naqdesher.persianblog.ir

بيژن باران

حظ کردم. شاد زی. با ۴فصل تو به روزم. نقد شعر با مهرداد فلاح: شعر دهه ۷۰به روز است: http://naqdesher.persianblog.ir