برای تو

من برای تو هستم.
آنگاه بسوی تو خواهم آمد-

با دستان پر از مهر
چشمان پر از شوق
و پاهای استوار.


خاطرات مسکوت تنهايی بمرور

کمرنگ تر ميشوند.

۰۷۰۱۰۷

/ 0 نظر / 38 بازدید