پسين

قايق ما سوی غروب ميرود.ماکيان دريايی راهی ساحل-با نخل تنهای نظاره گر آفتاب نارنجی. دست در دست توبر اوج موج-بزیر آسمان ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 39 بازدید
شهریور 92
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
تیر 86
4 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
5 پست
آبان 83
1 پست
شعر
1 پست
نقد
1 پست
هنر
1 پست
ادبی
1 پست